Nhấn Esc để đóng
Hue tourist vietnam

新的信息

游轮 湄公河
LE COCHINCHINE - CAI BE - SA DEC - CAN THO

LE COCHINCHINE - CAI BE - SA DEC - CAN THO

旅程号码: VN-MDLC-CN
旅游线路: SAIGON - CAI BE - SA DEC - CAN THO - SAIGON
价格: From 333
订购
Điểm: 0.0/5 (Có 0 người bình chọn).

备注

The 3 days cruise also take place downstream from Con Tho to Cai Be.

请填写内容下面!

我们会联系您

Personal informations
顾客名字: *
国籍: *
Email: * (重要)
Tel:
Fax:
Your requests
到达日期: *
返回日期: *
成人数: *
航班:
导游:
越南签证:
旅游行程:
LE COCHINCHINE - CAI BE - SA DEC - CAN THO
酒店等级:
安全码:  (*)
内容: